0
ช็อปบำบัด

ในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดัน คนเรานั้นต่างก็หาวิธีบำบัดแบบเร่งด่วนให้กับตัวเอง และสิ่งที่หลายๆคนทำกันก็คือการช็อปปิ้ง ซึ่งการช็อปปิ้งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยง่ายและสามารถเริ่มต้นในการทำได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือต้องพึ่งพาคนรอบข้างในการทำ แต่สิ่งสำคัญของการช็อปปิ้งเพื่อบำบัดอาการต่างๆนั้นก็คือกำลังเงินในการช็อปปิ้งนั่นเอง เพราะถ้าหากกำลัเงินไม่มากพอก็จะทำให้จากที่คิดว่าการช็อปปิ้งนั้นเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งก็อาจจะทำให้ไม่สามารถช่วยในเรื่องการบำบัดได้นั่นเองถ้าหากว่าขาดปัจจัยในการซื้อ

การช็อปปิ้งสามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ เพราะการช็อปปิ้งนั้นเป็นเหมือนการได้ปลดปล่อยเพราะในการที่เราซื้อของนั้นส่วนใหญ่เรามักจิยากได้สิ่งของชิ้นนั้นๆอยู่อยู่แต่อาจจะด้วยเหตุผลที่อาจจะทำให้ยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่มีเหตุผลในการซื้อทำให้เมื่อรู้สึกกังวลใจและใช้การช็อปปิ้งบำบัดสิ่งเหล่านี้ เราก็จะสามารถซื้อได้โดยไม่ได้คิดถึงเหตุผลนั่นเอง และนี่จึงเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหลังการช็อปิ้ง ถึงแม้การชอปปิ้งนั้นจะไม่ได้สามารถช่วยในเรื่องการลดความเครียดได้อย่าง100%นั้นแต่การช็อปปิ้งเหมือนเป็นการปล่อยอารมณ์บางอย่างไปขณะช็อปปิ้งและทำให้ช่วงเวลาที่เราช็อปปิ้นั้นเราสามารถหยุดคิดหรือพักการคิดเรื่องที่เครียดไว้ก่อนนั่นเอง ทำให้บางครั้งเราจึงคิดว่าการช็อปปิ้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถบำบัดในเรื่องความเครีดยได้

ขอให้ได้ซื้อไม่ได้ใช้ไม่เป็นไร ในการเอาการช็อปปิ้งมาเป็นสิ่งในการลดความเครียดหรือความกังวลใจนั้น เราจะช็อปปิ้งอย่างไม่ทันคิดทำให้ในบางครั้งสินค้าที่ซื้อมาอาจจะเกิดการไม่ได้ใช้ แต่ผู้ซื้อที่มีการเอาการช็อปปิ้งมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการบำบัดนั้นบอกว่าพวกเขารู้สึกสบายใจหลังการใช้จ่ายช็อปปิ้งแต่สินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อในช่วงที่รู้สึกกังวลใจหรือซื้อเพื่อลดความเครียดนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้แต่พวกเขาก็บอกว่ายิมที่จะเสียเงินเพราะรู้สึกสบายใจนั่นเอง

ซึ่งการใช้การช็อปปิ้งในการบำบัดอาการต่างๆที่เรารู้สึกกังวล เครียดหรือไม่สบายใจก็เป็นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ควรระวังอย่างมาก เพราะในปัจจุบันพบว่าการช็อปปิ้งเพื่อบัดความเครียดหรือเพื่อลดความเครียดนั้นถือว่าเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งในบางครั้งเกิดเป็นอาการเสพติดโดยที่ผู้ช็อปปิ้งเองนั้นไม่รู้ตัวทำให้อาจจะต้องมาบำบัดในเรื่องการเสพติดการช็อปปิ้งได้ในภายหลัง

 

สนับสนุนโดย  entaplay link

0
สินค้าOTOP

สินค้าOTOPโดยส่วนใหญ่แล้วถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมาจากวุสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ โดยการจัดตั้งOTOPขึ้นมานั้นก็เพื่อส่งเสริมคนในชุมชนให้มีงานทำและเป็นการสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆมาสร้างให้เกิดรายได้นั่นเอง โดยเฉพะส่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อสิ่งเหล่านี้มีจำนวนมากจึงได้เกิดการระดมความคิดว่าจะนำสิ่งเหล่านี้นั้น

ที่มีอยู่ในชุมชนมาทำอะไรได้บ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มีอยู่มนชุมชนจะสามารถนำมากอบเป็นอาหารได้เป็นส่วนใหญ่ทำให้สิ่งแรกๆที่เป็นสินค้าOTOPของชุมชนนั้นๆก็คืออาหาร ถึงแม้อาหารจะต้องมีการดูแลในเรื่องการเก็บรักษาที่ดีว่าจะนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมาประกอบเป็นอาหารอย่างไรถึงจะสามารถเก็บรักษาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานได้โดยไม่ใส่สารกันบูดนั่นเองและการทำอาหารเป็นสินค่าOTOPนั้นนอกจากจะเพื่อจำหน่ายแก่คนภายนอกชุมชนแล้วนั้นอาหารก็เป็นสิ่งที่คนในชุมชนสามารถที่จะซื้อและเงินในส่วนนั้นก็จะมาเป็นเงินในการพัฒนาชุมชนนั้นๆต่อไปนั่นเอง

สินค้าOTOPนั้นถึงแม้จะเป็นเพียงสินค้าที่จัดทำขึ้นมาไม่ได้หวังผลกำไรมากมายแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อหารายได้แก่คนในชุมชนเท่านั้นแต่สินค้าบางชุมชนนั้นก็ก้าวไกลและสามารถเป็นสินค้าระดับโลกได้ เช่นสินค้า OTOP ผ้าไหมไทยในภาคอีสาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีการส่งออกสินค้าผ้าไหมในชื่อผ้าไหมไทย OTOP ด้วยนั่นเอง การที่สินค้า OTOP นั้นเป็นสินค้า

ที่สามารถส่งออกและติดระดับโลกได้นั้นก็เกิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนด้วยนั่นเอง แสะรายได้หรือกำไรที่ได้จาดการส่งออกนั้นก็กลัคืนสู่เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนทำให้นอกจากคนในชุมชนจะงานทำที่ดีแล้วนั้นยังทำให้คนในชุมชนได้รับความภาคภูมิใจในการทำงานOTOPนี้ด้วยนั่นเอง

นอกจากผ้าไหมไทยแล้วนั้นก็ยังมีสินค้า OTOP อีกมากมายที่มีการส่งออกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้าOTOPที่เป็นอาหารนั้นก็มีหลากหลายที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกและมีการส่งออกจำนวนมากในแต่ละปีเลยทีเดียวด้วย โดยส่วนใหญ่อาหารที่มีการส่งออกนั้นจะเป็นอาหารแห้งเป็นหลัก เพราะสามารถเก็บรักษาได้นานนั่นเอง นอกจากอาหารก็ยังมีผลไม้

ผลไม้ถือว่าเป็นสินค้าOTOPที่มีการส่งออกสูงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนแปรรูป เงาะแปรรูป ลำใยแปรรูป เป็นต้น ซึ่งทุเรียนนั้นนอกจากจะมีการส่งออกแบบเป็นลูกสดๆจำนวนเยอะแล้วนั้น ทุเรียนแปรรูปอย่างทถเรียนกวนนั้นก็มีการส่งออกเยอะแม้แพ้กันนั่นเอง ทำให้ไม่ว่าจะท้องถิ่นไหนก็มีผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่เกิดการการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาทำให้เกิดรายได้จำนวนมากนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  rb88 ฝาก ขั้น ต่ํา

0
แหล่งช้อปปิ้งที่น่าไปมากที่สุดในตอนนี้

มั่นใจว่าในยุคนี้ผู้หญิงนั้นช้อปปิ้งเก่งเป็นอันดับที่หนึ่ง เนื่องจากว่าเพียงแค่เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้แอพไหนก็ตามสามารถเลือกช้อปได้ในทันทีทันใดเพียงแค่กดก็เอฟได้แล้ว ฉันมั่นใจว่ามีหลายๆคนที่ลืมตัวก็เอฟไปเกือบจะเงินจะหมดเลยจ๊ะ คนอีกหลายๆคนคงจะเป็นอย่างพวกเราใช่มั้ยล่ะเปิดแอพทีไร เอฟกระทั่งหมดตัวทุกครั้ง รู้สึกอีกครั้งก็เหลือเงินซื้อมาม่ากินเพียงแค่นั้น

สำหรับผู้หญิงที่เอฟเก่งพวกเรามั่นใจว่าท่านอาจจะต้องการที่จะสถานที่ที่พวกเราจะเอามาบอกต่อไปนี้แน่ๆ เนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่เด็ดของสาวนักช้อปที่ถ้าหากมีเงินหรือได้โอกาสจึงควรไม่พลาดกับสถานที่เด็ดพวกนี้แน่ๆ

สถานที่เด็ดๆที่ผู้หญิงไม่สมควรพลาดมีดังนี้

ลำดับแรกควรเป็น OUTLET ที่ประเทศฮ่องกง

อย่างที่พูดว่าสถานที่ที่พวกเราควรจะไปซึ่งก็คือสิ่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนเหล่านักช้อปปรารถนาละเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีรวมทั้งในOUTLET ที่ประเทศฮ่องกงนี้เป็นสถานที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นสรวงสวรรค์ของนักช้อปปื้งเลยค่ะ เพราะว่าที่นั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆทั้งหมด แถมการจัดโปรโมชั่นของเขาก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

โดยเป็นการช้อปที่เป็นศูนย์รวมของแถมฟรีทวีปเอเชียด้วยละก็จะมีแต่ว่าของแบรนด์และก็สินค้าที่เป็นกีฬาแล้วก็ราคาก็ถูกน่าจับต้องเป็นที่สุดถ้าหากคนไหนได้มาแล้วมิได้สินค้าอะไรกลับไปมือเปล่าจัดว่าพลาดมหาศาล เนื่องจากว่าถ้าหากมีการเปรียบเทียบของราคาผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ที่นั้นจัดว่าถูกรวมทั้งคุ้มที่สุดแล้ว

ร้านค้าที่แนะนำที่ควรจะไปมีอะไรบ้าง

Citygate Outlets ร้านค้านี้เป็นร้านค้าที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีเวลาไม่มากแค่ไหนนักเพราะว่าร้านค้านี้เป็นการรวมแบรนด์ของสินค้าไว้ที่นี่ กล่าวได้ว่ามาที่เดียวครบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ต้องไปหลายที่ซึ่งจะมีการรวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกแล้วก็แบรนด์ที่ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักเท่าใด แต่ว่าที่สุดแล้วถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่นี่เขาจะรวมไว้หมด ไม่น่าจะพลาดเท่าไหร่นักการจัดโปรโมชั่นนับว่าคุ้มค่าอยู่นะ จะต้องจัดเสียแล้วล่ะ

PRADA Outlet ร้านค้าที่พวกเราควรจะแนะนำในเรื่องต่อไป เนื่องจากร้านค้านี้ถือว่ามีของดีให้พวกเราได้เลือกซื้ออย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าจะมีความลำบากสำหรับในการเดินทางเล็กน้อยนะ เนื่องจากร้านค้านี้จำเป็นจะต้องเดินทางออกมานอกเมืองสักนิดนึง แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องเพชรพลอย เรียกว่าเสียเวล่ำเวลาเดินทางหน่อยเดียวแต่ว่าก็คุ้มค่า

 

สนับสนุนโดย  rb88

0
ช้อปปิ้งออนไลน์

ช้อปปิ้งออนไลน์สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ เพียงแค่นั่งอยู่กับบ้านก็สามารถซื้อของใช้ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่หาของที่ถูกใจตามเวปไซด์ต่างๆ และยังสามารถเปรียบเทียบราคาได้โดยที่ไม่มีใครมามอง และเราจะเลือกซื้อได้อย่างสบายใจและยังสามารถเลือกสินค้าได้ไม่ว่าเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศก็พร้อมจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคร้าย  และกับอากาศร้อนของเมืองไทยเพียงแค่นั่งรอยู่บ้าน

ประโยชน์ของการช้อปปิ้งออนไลน์

การช้อปปิ้งออนไลน์เราจะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด และการเลือกซื้อเราจะได้ไม่ต้องย้ายไปร้านนั้น ร้านนี้ให้เสียเวลา และเราอยากซื้อของเวลาไหนก็ได้เราแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ก็สามารถสั่งซื้อของที่เราอยากได้ตามใจชอบได้ทุกเวลาและเรายังสามารถตรวจลอบสินค้าที่เราจะตัดสินใจซื้อได้ด้วยการดูคอมเม้นข้างล่างของร้านค้าเราก็จะเลือกซื้อของได้อย่างสบายใจ และบางร้านยังมีโค้ชส่วนลด และมีโปรโมชั่นอื่นๆให้เราเลือกใช้ได้อย่างตามใจชอบ ว่าถูกใจร้านค้าไหน การช้อปปิ้งออนไลน์ยังสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางในการไปตามห้างสรรพสินค้า ไม่ต้องไปนั่งฝ่าฟันกับการรถติดบนท้องถนน

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการสั่งสินค้าออนไลน์ เราต้องตรวจดูคอมเม้นข้างล่าง ของร้านนั้นให้ดีก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ และการสั่งซื้อเสื้อผ้าเราเห็นแค่แบบสวยถูกใจแต่เราไม่ได้เห็นเนื้อผ้าว่าเป็นแบบไหน ในเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจไว้เหมือนกัน ไซด์หรือขนาดของแต่ละอย่างอาจไม่เท่ากันเวลาสั่งก็ควรอ่านให้ดี บางร้านส่งของไม่ตรงกับที่สั่งก็มี และควรระวังเรื่องของปลอม หรือของเลียนแบบ ถ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมากนักก็ควรหลีกเลี่ยง อาจจะเจอกับสินค้าปลอมก็เป็นไปได้ บางร้านให้ดูของแท้แต่ให้ทำการโอนเงินไปก่อน พอได้รับเงินปิดไลน์ หรือบล็อกไลน์หนีไปเลยก็มี ฉะนั้นก่อนซื้อเราจะอ่านข้อมูลให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อ

การช้อปปิ้งออนไลน์มีทั้งข้อดี ข้อเสีย แต่ก็ช่วยประหยัดเวลาและยังให้เราสามารถสั่งของจากต่างประเทศได้ด้วย แค่รอการส่งไม่กี่วัน และมีของให้เลือกซื้อมากมายอย่างของใช้ส่วนตัวของเด็กน้อย ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มีครบวงจรของใช้ในบ้าน โทรศัพท์มือถือ

เครื่องซักผ้า ผ้าปูที่นอน แม้แต่ที่นอนหมอนมุ้ง สามารถสั่งซื้อได้หมด มีของทานเล่นจิปาถะ ครอบคลุมไปหมดทุกอย่าง เรียกได้ว่าแทบไม่ได้ออกจากบ้านไปหาซื้อของเลยก็ว่าได้ แค่เตรียมเงินไว้พอถึงเวลาของมาส่งจ่ายไปก็จบ สะดวกสบายสินค้าไม่ถูกใจก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วย

 

สนับสนุนโดย  next88

0
ตลาดเทพประสิทธิ์

ตลาดเทพประสิทธิ์ เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่มีทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเที่ยวเเละซื้อของกินอาหารหลากหลายอย่างในตลาดเเห่งนี้ เหตุผลที่ชาวต่างชาติเยอะก็เพราะว่าตลาดเทพประสิทธิ์ตั้งอยู่ในพัทยานั่นเอง ซึ่งพัทยาก็คนเยอะอยู่เเล้ว ยังมีชาวต่างชาติเพิ่มอีก ตลาดเทพประสิทธิ์จึงเป็นที่นิยมมากสำหรับการช็อปปิ้งหาอาหารกินตอนกลางคืน เหมาะกับคนที่ขยันเดิน เพราะตลาดนั้นมีขนาดใหญ่มาก ของขายก็เยอะเเยะ มีทั้งอาหารไทยเเละอาหารฝรั่ง ส่วนราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะมีชาวต่างชาติเยอะ อาหารบางร้านก็ใช้ได้อยู่พอสมควร ส่วนเรื่องแฟชั่นนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

กลุ่มวัยรุ่นก็ชอบจะมาเดินโซนเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ฝรั่ง เพราะเด็กลูกครึ่งเเละเด็กฝรั่งเยอะเสื้อผ้าสไตล์ฝรั่งจึงมีเยอะมากในตลาดเเห่งนี้ เช่นเสื้อผ้าปาดไหล่ เอวลอย บอดี้สูทหรือชุดว่ายน้ำเเบบวาบหวิวโชว์หลังโชว์ไหล่เป็นต้น เเต่คนซื้อเยอะมากเพราะมีเเต่ต่างชาติเพราะเขานิยมใส่กันเเบบนี้อยู่เเล้วจึงเป็นที่ต้องการสำหรับพวกเขา มีกระเป๋าหลายๆอย่างเช่นสะพายข้าง กระเป๋าคาดอกก็มี รองเท้าก็มีหลายๆเเบบเช่นรองเท้าเเตะ รองเท้ารัดส้นสวยๆเก๋ๆก็มี ส่วนเสื้อผ้าคนไทยใช่ว่าจะไม่มี เสื้อผ้าที่เด็กไทยนิยมใส่มากที่สุดก็คือเสื้อผ้าเเนววินเทจ กางเกงขาม้า กางเกงทรงกระบอกอะไรพวกนี้คือมีครบหมดเลยที่ตลาดเเห่งนี้ เเถมยังมีของกินเล่นจุบจิบด้วย

คือพวกไอติมพวกของหวานเเปลกตาใหม่ๆ ขนมหวานสำหรับฝรั่งก็จะเป็นพวกโดนัทพวกเค้กที่ถูกปากใครหลายๆคน เดินไปอีกก็จะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงต่างๆอีกมากมาย เช่นน้องหมาน้องเเมว หนูเเฮมเตอร์ เม่นเเคระ ใครที่ชอบก็สามารถมาซื้อได้เลย ถ้ายังไม่เตรียมตัวในการเลี้ยงสัตว์ของในการใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์มีเต็มไปหมดมีไห้เลือกหลายเเบบเลย 

สามารถเดินตลาดนี้ได้เรื่อยๆยัน5ทุ่ม เพราะตลาดปิด5ทุ่ม ซึ่งถ้าใครที่ต้องการมาตลาดเทพประสิทธิ์ ไห้มาวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพราะตลาดเปิดเเค่3วันเท่านั้น ตลาดเทพประสิทธิ์ เป็นที่นิยมอันดับต้นๆของชาวพัทยาเลยก็ว่าได้เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ ของขายเยอะ ส่วนมากจะเป็นของอร่อยๆ ราคาถูกก็มี มีขนมต่างๆไห้เลือกหลายสไตล์ ขนมไทยก็มีขนมเเบบฝรั่งก็มี ตลาดนี้คนเยอะมาก คล้ายๆกับตลาดนัดจตุจักรเลยก็ว่าได้ เพราะมีทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆสวยๆ มีสัตว์เลี้ยงขายน่ารักๆวางขายด้วย จึงไม่เเปลกใจเลยที่ชาวพัทยานิยมเดินกันเยอะมากเพราะราคาถูกเเละของหลากหลาย เอาใจสายกินสายชิมทุกคนด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  entaplay line

0
การเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงสำหรับผู้หญิง

รองเท้าถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมากเพราะถ้าหากไม่มีรองเท้าก็จะทำให้การเดินของเรานั้นอาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากนั่นเอง ดังนั้นการเลือกซื้อรองเท้าให้เหมาะกับเท้าของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว และการเลือกซื้อรองเท้าสำหรับผู้หญิงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความจุกจิกในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่ในการเลือกรองเท้านั้นก็จะต้องมีการเลือกที่ค่อนข้างดีในระดับนึง เพื่อที่จะให้การเดินของเรานั้นเป็นไปอย่างสบายและลดความเสี่ยงการเกิดการบาดเจ็บที่เท้าด้วย

การเลือกซื้อรองเท้าก็อาจจะแบ่งเป็นการเลือกซื้อรองเท้าตามลักษณะรองเท้าหรือลักษณะเท้าของผู้สวมใส่ การเลือกซื้อรองเท้าตามลักษณะรองเท้าก็คือการเลือกซื้อรองเท้าแต่ละประเภท เพราะรองเท้านั้นมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูง รองเท้าผ้าใบ ร้องเท้าคัชชู รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าแตะเป็นต้น ดังนั้นการเลือกซื้อตามลักษณะรองเท้าก็อาจจะต้องมีการเลือกซื้อให้ควบคู่กับลักษณะของเท้าในแต่ละคนนั่นเอง 

และรองเท้าก็จะมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงในเร่องแบรนด์แต่จะบอกว่ารองเท้าในลักษณะแบบไหนเหมาะกับเท้าลักษณะแบบไหนนั่นเอง และแบบไหนที่ควรใส่และไม่ควรใส่ด้วย

ในการเลือกซื้อรองเท้าส้นสูง ถือเป็นรองเท้าที่นิยมใส่ในหมู่สาวๆ เพราะเป็นรองเท้าที่ช่วยเสรอมความมั่นใจในการเดินได้ แต่ก็ถือเป็นรองเท้าที่ต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อ เพราะด้วยลักษณะรองเท้าที่มีความสูงจึงทำให้ถ้าหากเลือกไม่ดีนั้นอาจจะทำให้ผู้ใส่เกิดการบาดเจ็บที่เท้าได้นั่นเอง ดังนั้นการเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงนั้นควรที่เลือกที่มีความสูงที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่นถ้าหากต้องการใช้งานวันธรรมดาทั่วๆไป

อาจจะมีการเดินมากหน่อย ก็ควรจะเลือกรองเท้าส้นสูงที่มีความสูงไม่เกิน 2นิ้ว เพื่อให้สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วและไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้าด้วยและควรเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงที่มีความพอดีกับเท้าไม่หลวมและไม่คับเกินไป เพราะถ้าหลวมก็อาจจะทำให้รองเท้าสามารถหลุดได้ขณะเดินนั่นเองและถ้าหากรองเท้าคับเกินไปก็อาจจะทำให้รองเท้ากัดเท้าและทำให้ไม่สะดวกในการเดินนั่นเอง

แต่ถ้าหากต้องการรองเท้าส้นสูงที่ไม่ได้มีการใส่เป็นเวลาที่นานมากนัก อย่างเช่นใส่ไปงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความมั่นใส่ขณะสวมใส่หรือไม่ต้องมีการเดินมากนักก็อาจจะสามารถเลือกความสูงได้มากกว่า2นิ้วได้ แต่อาจจะต้องระวังในเรื่องการเดินด้วยนั่นเอง และการเลือกซื้อรองเท้านั้นควรจะมีการไปลองรองเท้าด้วยตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่ารองเท้าคู่นั้นสบายเท้าขณะสวมใส่และไม่ก่อให้การบาดเจ็บต่อเท้าได้นั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay

0
กระเป๋าแบรนด์ไทยที่ควรมี

กระเป๋าถือเป็นสิ่งที่เป็นของคู่ใจของสาวๆเลยทีเดียว เพราะม่ส่าจะไปไหนหรือออกจากบ้านก็จะต้องมีการพกกระเป๋าไปด้วยเพื่อใส่ของและสมบัติต่างๆของคุณผู้หญิงนั่นเอง โดยกระเป๋านั้นก็มียี่ห้อมากมายให้เลือกใช้ทั้งแบรนด์นอกแบรนด์ไทย และถือว่าแบรนด์ไทย Hi-end นั่นก้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากจากผู้หญิงเลยทีเดียว

โดยแบรน์ไทยนี้นั้นความสวยงามและวัสดุนั้นก็ไม่แพ้แบรนด์นอกเลยเพราะวัสดุที่ใช้นั้นทั้งหนังจระเข้แท้เอย หนังวัวแท้ และแต่ละแบรนด์นั้นก็จะมีความแต่งต่างในเรื่องวัสดุและการดีไซน์ที่มีความเก๋ต่างกันไป 

โดยแบรนด์ไทยก็มีมากมายหลากหลายเลยทีเดียว การซื้อนั้นจึงขึ้นอยู่กับสไตล์ความชอบของแต่ละคนนั่นเอง

KIIZE เป็นแบรนด์ไทยHi end ที่คาดว่าสาวๆหลายคนคงจะชอบเพราะดีไซน์นั้นมีความเรียบหรูและดูแพงมาก โดยการออกแบบกระเป๋าแต่ละใบของแบรนด์นี้นั้นจะมีการตกแต่งลูกเล่นของกระเป๋าให้มีความเก๋และทันสมัยและวัสดุที่ใช้นั้นจะเป็นหนังวัวแท้แต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นหนังวัวกลับ หนังวัวเรียบ หรือหนังวัวที่มันเงา

และอะไหล่ที่มีการสั่งทำมาเป็นเศษเฉพาะแบรนด์เท่านั้น และความิเศษของแบรนด์นี้ก็คือแต่ละรุ่นที่มีการผลิตออกมาจะมีเพียงไม่เกินสามสีเท่านั้นและทุกสีจะมีเพียง3-5 เท่านั้น เพราะมีการเย็บและปักด้วย โดยสิ่งที่ปักลงไปนั่นจะเป็นคำสอนของนักปราชญ์ต่างๆทั่วโลกดีไซเนอร์จะเป็นคนปักและเย็บเองทุกใบจึงทำให้มีการผลิตออกมาในจำนวนที่น้อยและราคาค่อนข้างสูงนั่นเอง ซึ่งทั้งการออกแบบและวัสดุอุปกร์ของกระเป๋าใบนี้เมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียว 

31THANWA ความพิเศษของกระเป๋าแบรนด์นี้คือเค้าจะใช้วัสดุที่เป็นหนังวัวแท้และวัสดุด้านนนั้นจะใช้เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยมือ แต่ละรุ่นก็มีความเก๋แตกต่างกันไปสามารถใช้เป็นกระเป๋าในทุกๆวันได้ และจุดขายของแบรนด์นี้ก็คือกระเป๋าหนึ่งใบจะทำกับอาจารย์ทำกระเป๋าหนึ่งท่านและจะมีการ์ดแนบมาในกระเป๋าโดยเป็นการคิวอาร์โค้ดและจะลิ้งค์ที่คิวอาร์โค้ดว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นคนทำกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเอง และมีใบการันตรีต่างๆ เหมือนแบรนด์เนม Hi end เลยทีเดียว และความพิเศษของกระเป๋าแบรนด์นี้อีกหนึ่งอย่างก็คือมีดีเทลเยอะถือว่าคุ้มค่าการซื้อมาใช้และเก็บมากๆเช่นกัน จริงๆแล้วปบรนด์ไทยนั้นมีมากมายหลายแบรนด์สองแบรนด์เป็นเพียง

แบรนด์ที่เลือกนำมาเสนอเท่านั้น 

 

 

สนบสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนัน ถูกกฎหมาย

0
ซื้อของอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด

การซื้อของความคุ้มค่าถือว่าเป็นเร่องที่สำคัญอย่างมาก เราจะซื้อของอย่างไรให้คุ้มค่ากับราคาและคุณภาพที่สุด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้การประหยัดถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและทุกคนมีการประหยัดเพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตกันมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนและชะล่าใจไม่ได้ เพราะถ้าวันนึงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นมาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าหากยังไม่รู้จักการซื้อของและการบริโภคสิ่งต่างๆให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนั่นเอง

วิธีการที่จะใช้จ่ายเงินให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่าของสิ่งเหล่านั้นก็คือ การเช็คราคาสินค้าอย่างละเอียดแน่นอนว่าสินคา1ชิ้นนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีขายเพียงที่เดียวเท่านั้น ดังนั้นควรมีการตรวจสอบราคาสินค้าจากหลายๆแหล่งก่อน เพราะราคาแหล่งอื่นอาจจะมีราคาที่ถูกกว่านั่นเองแต่ถ้าหากแพงกว่าเราก็แค่เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งแรกที่เราพบนั่นเอง การคำนวณปริมาณการใช้งานและเทียบกับราคา

ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้ดีกับสินค้าที่เป็นของเหลว เช่น โลชั่น น้ำหอม เครื่องสำอางประเภทของเหลวทั้งหลาย เป็นต้น ซึ่งการคำนวณแบบนี้นั้นจะสามารถทำให้รู้ได้ว่าสิ่งไหนที่คุ้มค่ามากที่สุดและยังสามารถเป็นตัวเลือกในการช่วยในการตัดสินใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วย เพราะแน่นอนว่าถ้าหากเราเลือกความคุ้มค่าแล้วเรื่องคุณภาพและราคาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เมื่อคุณภาพดีกว้าหรือเท่ากันในปริมาณที่เยอะกว่าและถูกกว่าแน่นอนเราต้องเลือกสินค้าที่มีราคาถูกกว่าและปริมาณเยอะกว่าในคุณภาพที่เท่าเทียมกันนั่นเอง 

การมองหาส่วนลดและโปรโมชั่น  สินค้าที่มีส่วนลดก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าปกตอแล้วนั่นเอง ซึ่งถามว่าคุ้มค่าแล้วหรือยังก็อาจจะบอกได้ว่าคุ้มค่าแล้วแต่ยังไม่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง เพราะการที่สินค้าจะมีความคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากมีส่วนลดแล้งนั้นคือการที่สินค้ามีโปรโมชั่นร่วมด้วย เช่น ซื้อสองชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้น หรือ ซื้อสามชิ้นขึ้นไปจะได้โปรโมชั่นในการแลกซื้อ แบบนี้เป็นต้น จึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

ถ้าหากเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ การซื้อที่คุ้มค่าควรจะเลือกซื้อสินค้าที่มีการบริการในการส่งที่ไม่มีการคิดเงินเพิ่มจากราคาสินค้า เพราะถือว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมาก เมื่อรวมค่าจัดส่งที่ฟรีแล้วด้วยนั่นเอง  และควรเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้จ่ายในการซื้อสินค้านั่นด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วย เช่น สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต บัตรสะสมแต้ม หรือการมีเครดิตเงินคืนแก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเอง ถือว่าเป็สิ่งที่คุ้มค่าในการซื้อสินค้าทั้งซื้อโดยตรงหน้าเคาร์เตอร์หรือการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  sagame ทดลอง

0
สินค้าตกแต่งบ้าน

เมื่อพูดถึงการซื้อสินค้าเพื่อตกแต่งบ้านนั้นเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึง แหล่งช็อปปิ้งสินค้าตกแต่งบ้านอย่างIKEAแน่นอน เพราะอีเกียร์ถือว่าเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมสินค้าประเภทของแต่งบ้านไว้อย่างมากมายและสินค้านั้นมีให้เลือกเยอะอีกด้วย ทำให้อีเกียร์ยังคงได้รับความนิยมและติดอันดับการค้นหาต้นๆในเรื่องของสินค้าตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ราคายังสมเหตุสมผลกับคุณภาพด้วย

ด้วยความนิยมในการซื้อสินค้าของผู้ซื้อนั้นถึงแม้อีเกียร์จะมีเพียง 3สาขาทั่วประเทศ ก็คือ อีเกียร์บางนา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวรห้างเมกะบางนานั่นเองอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นอีเกียร์ที่มีขนาดใหญ่มากและสินค้าก็มีเยอะมากเช่นกัน  สาขาที่สองตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีคืออีเกียร์บางใหญ่นั่นเองก็ถือว่ามีขนาดใหญ่และมีสินค้าให้เลือกมากมายเช่นเดียวกัน

แลอีกหนึ่งสาขาคือ อีเกียร์ภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นอีเกียร์ศูนย์กลางของทางภาคใต้เลยนั่นเอง ซึ่งก็มีขนาดใหญ่และมีสินค้าจำนวนมากและได้รับความนิยมจากผู้ซื้ออย่างมากเพราะคนที่อยู่ทางฝั่งภาคใต้นั้นก็มากจะมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเลือกซื้อของแต่งบ้านนั่นเอง ถึงแม้อีเกียร์จะมีแค่เพียงสามสาขาทั่วประเทศนั้นแต่ในเรื่องของการขายและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้านั้นถือว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก

เพราะอีเกียร์มีบริการในการขนส่งทั่วไทยด้วยไม่ว่าคุณจะซื้อของที่อีเกียร์ไหนกามารถไปส่งได้ทุกจังหวัดนั่นเองและสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้าในสามสาขาดังกล่าวก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านทางไลน์ได้คือการซื้อสินค้าผ่านเว็ปของIKEA.comได้นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่จะสามารถซื้อของตกแต่งบ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพราะเวลาในการจัดส่งสินค้าถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยและยังมีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วย

สินค้าตกแต่งบ้านทุกชิ้นถ้าหากได้รับสินค้าแล้วไม่พึงพอใจหรือสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายก็สามารถส่งคืนสินค้าได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ซื้ออย่างมาก เพราะในบางที่นั้นกรณีที่เราซื้อสินค้าแล้วนั้นมักจะไม่ค่อยให้มีการเปลี่ยนคืนนั้นเอง  แต่สำหรับอีเกียร์นั้นถือว่าการบริการลูกค่าให้เกิดความประทับใจเป็นเรื่องที่อีเกียร์นั้นใส่ใจอย่างที่สุด

จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อีเกียร์อย่างคงมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อตกแต่งบ้านอย่างเนืองแน่นตลอดเวลานั่นเองและด้วยราคาที่เป็นมิตรบวกกับคุณภาพที่ได้รับยิ่งทำให้ผู้ซื้อนั้นเกิดความปะะทับใจและยังคงอุดหนุนอีเกียร์ตลอดไปด้วยนั่นเอง และด้วยความที่เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านอย่างมากมายทำให้ผู้ซื้อนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพและราคานั่นเองและสินค้ามีการอัพเดทสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนถึงที่สุดด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนันไพ่ดัมมี่

0
แหล่งช้อปปิ้งที่น่าไปช้อปมากที่สุด

มั่นใจว่าในยุคนี้ผู้หญิงนั้นช้อปปิ้งเก่งเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากเพียงแค่เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้แอพไหนก็ตามสามารถเลือกช้อปได้ในทันทีเพียงแค่กดก็เอฟได้แล้ว ฉันมั่นใจว่ามีหลายท่านที่ลืมตัวก็เอฟไปแทบจะเงินจะหมดเลยค่ะ คนอีกจำนวนไม่น้อยอาจจะเป็นอย่างพวกเราใช่มั้ยล่ะเปิดแอพทีไร เอฟกระทั่งจนกรอบทุกครั้ง

รู้สึกอีกครั้งก็เหลือเงินซื้อมาม่ารับประทานเพียงแค่นั้น สำหรับผู้หญิงที่เอฟเก่งพวกเรามั่นใจว่าท่านอาจต้องการที่จะสถานที่ที่พวกเราจะเอามาบอกต่อแต่นี้ไปแน่ๆ เนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่เด็ดของสาวนักช้อปที่ถ้าหากมีเงินหรือได้โอกาสจำเป็นที่จะต้องไม่พลาดกับสถานที่เด็ดพวกนี้แน่ๆ

สถานที่เด็ดๆที่ผู้หญิงไม่ควรพลาดมีดังนี้

ลำดับแรกควรเป็น OUTLET ที่ประเทศฮ่องกง

อย่างที่กล่าวว่าสถานที่ที่พวกเราควรจะไปซึ่งก็คือสิ่งที่มีสินค้าที่ผู้คนเหล่านักช้อปอยากได้ละเป็นสินค้าที่ดีรวมทั้งในOUTLET ที่ประเทศฮ่องกงนี้เป็นสถานที่ที่รวบรวมสินค้าเรียกว่าเป็นสรวงสวรรค์ของนักช้อปปื้งเลยคะ เนื่องจากที่นั้นมีสินค้าที่ถูกแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีๆทั้งหมด แถมการจัดโปรโมชั่นของเขาก็เป็นที่น่าเร้าใจยิ่งนัก

โดยเป็นการช้อปที่เป็นศูนย์รวมของแถมเอเชียด้วยละก็จะมีแต่ว่าของแบรนด์รวมทั้งสินค้าที่เป็นกีฬาแล้วก็ราคาก็ถูกน่าสัมผัสเป็นที่สุดถ้าหากคนใดได้มาแล้วมิได้สินค้าอะไรกลับไปมือเปล่านับว่าพลาดเป็นอันมาก เพราะว่าถ้าหากมีการเปรียบเทียบของราคาสินค้าแล้วนั้น ที่นั้นนับว่าถูกแล้วก็คุ้มที่สุดแล้ว

ร้านที่แนะนำที่ควรจะไปมีอะไรบ้าง

Citygate Outlets ร้านนี้เป็นร้านที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีเวลาไม่มากเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าร้านนี้เป็นการรวมแบรนด์ของสินค้าไว้ตรงนี้ พูดได้ว่ามาที่เดียวครบทุกๆอย่างไม่ต้องไปหลายที่ซึ่งจะมีการรวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกและก็แบรนด์ที่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงเท่าใด แต่ว่าที่สุดแล้วถ้าหากเป็นสินค้าแบรนด์ตรงนี้เขาจะรวมไว้หมด ไม่น่าจะพลาดเท่าใดนักการจัดโปรโมชั่นจัดว่าคุ้มอยู่นะ จำเป็นต้องจัดเสียแล้วล่ะ

PRADA Outlet ร้านที่พวกเราควรจะแนะนำในเรื่องถัดไป เนื่องจากร้านนี้นับได้ว่ามีของดีให้พวกเราได้เลือกซื้ออย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าจะมีความยากลำบากสำหรับในการเดินทางนิดหนึ่งนะ เนื่องจากร้านนี้จำเป็นต้องเดินทางออกมานอกเมืองสักหน่อยนึง แต่สินค้าพวกนี้จะมีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เรียกได้ว่ามีครบไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะ

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก