0
สินค้าOTOP

สินค้าOTOPโดยส่วนใหญ่แล้วถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมาจากวุสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ โดยการจัดตั้งOTOPขึ้นมานั้นก็เพื่อส่งเสริมคนในชุมชนให้มีงานทำและเป็นการสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆมาสร้างให้เกิดรายได้นั่นเอง โดยเฉพะส่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อสิ่งเหล่านี้มีจำนวนมากจึงได้เกิดการระดมความคิดว่าจะนำสิ่งเหล่านี้นั้น

ที่มีอยู่ในชุมชนมาทำอะไรได้บ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มีอยู่มนชุมชนจะสามารถนำมากอบเป็นอาหารได้เป็นส่วนใหญ่ทำให้สิ่งแรกๆที่เป็นสินค้าOTOPของชุมชนนั้นๆก็คืออาหาร ถึงแม้อาหารจะต้องมีการดูแลในเรื่องการเก็บรักษาที่ดีว่าจะนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมาประกอบเป็นอาหารอย่างไรถึงจะสามารถเก็บรักษาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานได้โดยไม่ใส่สารกันบูดนั่นเองและการทำอาหารเป็นสินค่าOTOPนั้นนอกจากจะเพื่อจำหน่ายแก่คนภายนอกชุมชนแล้วนั้นอาหารก็เป็นสิ่งที่คนในชุมชนสามารถที่จะซื้อและเงินในส่วนนั้นก็จะมาเป็นเงินในการพัฒนาชุมชนนั้นๆต่อไปนั่นเอง

สินค้าOTOPนั้นถึงแม้จะเป็นเพียงสินค้าที่จัดทำขึ้นมาไม่ได้หวังผลกำไรมากมายแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อหารายได้แก่คนในชุมชนเท่านั้นแต่สินค้าบางชุมชนนั้นก็ก้าวไกลและสามารถเป็นสินค้าระดับโลกได้ เช่นสินค้า OTOP ผ้าไหมไทยในภาคอีสาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีการส่งออกสินค้าผ้าไหมในชื่อผ้าไหมไทย OTOP ด้วยนั่นเอง การที่สินค้า OTOP นั้นเป็นสินค้า

ที่สามารถส่งออกและติดระดับโลกได้นั้นก็เกิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนด้วยนั่นเอง แสะรายได้หรือกำไรที่ได้จาดการส่งออกนั้นก็กลัคืนสู่เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนทำให้นอกจากคนในชุมชนจะงานทำที่ดีแล้วนั้นยังทำให้คนในชุมชนได้รับความภาคภูมิใจในการทำงานOTOPนี้ด้วยนั่นเอง

นอกจากผ้าไหมไทยแล้วนั้นก็ยังมีสินค้า OTOP อีกมากมายที่มีการส่งออกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก โดยเฉพาะสินค้าOTOPที่เป็นอาหารนั้นก็มีหลากหลายที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกและมีการส่งออกจำนวนมากในแต่ละปีเลยทีเดียวด้วย โดยส่วนใหญ่อาหารที่มีการส่งออกนั้นจะเป็นอาหารแห้งเป็นหลัก เพราะสามารถเก็บรักษาได้นานนั่นเอง นอกจากอาหารก็ยังมีผลไม้

ผลไม้ถือว่าเป็นสินค้าOTOPที่มีการส่งออกสูงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนแปรรูป เงาะแปรรูป ลำใยแปรรูป เป็นต้น ซึ่งทุเรียนนั้นนอกจากจะมีการส่งออกแบบเป็นลูกสดๆจำนวนเยอะแล้วนั้น ทุเรียนแปรรูปอย่างทถเรียนกวนนั้นก็มีการส่งออกเยอะแม้แพ้กันนั่นเอง ทำให้ไม่ว่าจะท้องถิ่นไหนก็มีผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่เกิดการการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาทำให้เกิดรายได้จำนวนมากนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  rb88 ฝาก ขั้น ต่ํา

0
ธุรกิจขายของออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

การขายออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่มีการทำส่วนมากในปัจจุบัน มีผู้คนมากมายให้ความสำคัญและความสนใจอย่างยิ่งในการเข้ามาในการทำธุรกิจเรานี้ เพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีและใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์และเคชั่นต่างๆเพื่อตอบรับกับการทำงานในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีส่วนในการพัฒนาสิ่งต่างๆเช่นเดียวกัน ผู้คนส่วนใหญ่นำสินค้าต่างๆที่เคยทำหรือถูกผลิตขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง นำมาจำหน่ายบนช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Application platform ต่างๆ Shopee Lazada

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในส่วนของระบบการขายออนไลน์ให้มีมากยิ่งขึ้น เพราะในประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆมากยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมจะต้องมีการพัฒนาธุรกิจออนไลน์นำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะในปัจจุบันมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้คนจำนวนมากผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียที่สามารถเรียนรู้ได้ว่าผู้คนมีความต้องการสินค้าชนิด

พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจออนไลน์จึงสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาศักยภาพของการขายของตัวเองได้ และให้ร้านตัวเอง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าต่างๆได้ความต้องการของผู้คนที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงทำให้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการออกมาอยู่เสมอ หากใครที่ทำธุรกิจออนไลน์และไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เหล่านี่เองจึงมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากมายที่มาวิเคราะห์ความต้องการทุกคน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของโซเชียลมีเดียที่มีผู้คนจำนวนมากอยู่ในนั้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ใช้งาน Social Media มากกว่า 30 ล้านคน มากกว่า 40% ของประชากรในประเทศไทย ส่วนสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือ Application ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือขยายฐานการตลาดให้ดีมากยิ่งขึ้น

บริษัทไหนถ้าหากไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาศักยภาพในการทํางาน อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆได้ พอดีขนาดนี้ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็มาเล่นในตลาดของการขายออนไลน์ทั้งสิ้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากว่าการทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตอบรับกับความต้องการของผู้คน เพราะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการคิดวิเคราะห์ว่าผู้คนมีความต้องการสินค้าชนิดใด นี่คือส่วนสำคัญว่าธุรกิจออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นของคู่กันเสมอเพื่อการพัฒนารูปแบบธุรกิจ 

 

สนับสนุนโดย  rb88 สมัคร

0
แหล่งช้อปปิ้งที่น่าไปมากที่สุดในตอนนี้

มั่นใจว่าในยุคนี้ผู้หญิงนั้นช้อปปิ้งเก่งเป็นอันดับที่หนึ่ง เนื่องจากว่าเพียงแค่เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้แอพไหนก็ตามสามารถเลือกช้อปได้ในทันทีทันใดเพียงแค่กดก็เอฟได้แล้ว ฉันมั่นใจว่ามีหลายๆคนที่ลืมตัวก็เอฟไปเกือบจะเงินจะหมดเลยจ๊ะ คนอีกหลายๆคนคงจะเป็นอย่างพวกเราใช่มั้ยล่ะเปิดแอพทีไร เอฟกระทั่งหมดตัวทุกครั้ง รู้สึกอีกครั้งก็เหลือเงินซื้อมาม่ากินเพียงแค่นั้น

สำหรับผู้หญิงที่เอฟเก่งพวกเรามั่นใจว่าท่านอาจจะต้องการที่จะสถานที่ที่พวกเราจะเอามาบอกต่อไปนี้แน่ๆ เนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่เด็ดของสาวนักช้อปที่ถ้าหากมีเงินหรือได้โอกาสจึงควรไม่พลาดกับสถานที่เด็ดพวกนี้แน่ๆ

สถานที่เด็ดๆที่ผู้หญิงไม่สมควรพลาดมีดังนี้

ลำดับแรกควรเป็น OUTLET ที่ประเทศฮ่องกง

อย่างที่พูดว่าสถานที่ที่พวกเราควรจะไปซึ่งก็คือสิ่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนเหล่านักช้อปปรารถนาละเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีรวมทั้งในOUTLET ที่ประเทศฮ่องกงนี้เป็นสถานที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นสรวงสวรรค์ของนักช้อปปื้งเลยค่ะ เพราะว่าที่นั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆทั้งหมด แถมการจัดโปรโมชั่นของเขาก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

โดยเป็นการช้อปที่เป็นศูนย์รวมของแถมฟรีทวีปเอเชียด้วยละก็จะมีแต่ว่าของแบรนด์และก็สินค้าที่เป็นกีฬาแล้วก็ราคาก็ถูกน่าจับต้องเป็นที่สุดถ้าหากคนไหนได้มาแล้วมิได้สินค้าอะไรกลับไปมือเปล่าจัดว่าพลาดมหาศาล เนื่องจากว่าถ้าหากมีการเปรียบเทียบของราคาผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ที่นั้นจัดว่าถูกรวมทั้งคุ้มที่สุดแล้ว

ร้านค้าที่แนะนำที่ควรจะไปมีอะไรบ้าง

Citygate Outlets ร้านค้านี้เป็นร้านค้าที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีเวลาไม่มากแค่ไหนนักเพราะว่าร้านค้านี้เป็นการรวมแบรนด์ของสินค้าไว้ที่นี่ กล่าวได้ว่ามาที่เดียวครบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ต้องไปหลายที่ซึ่งจะมีการรวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกแล้วก็แบรนด์ที่ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักเท่าใด แต่ว่าที่สุดแล้วถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่นี่เขาจะรวมไว้หมด ไม่น่าจะพลาดเท่าไหร่นักการจัดโปรโมชั่นนับว่าคุ้มค่าอยู่นะ จะต้องจัดเสียแล้วล่ะ

PRADA Outlet ร้านค้าที่พวกเราควรจะแนะนำในเรื่องต่อไป เนื่องจากร้านค้านี้ถือว่ามีของดีให้พวกเราได้เลือกซื้ออย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าจะมีความลำบากสำหรับในการเดินทางเล็กน้อยนะ เนื่องจากร้านค้านี้จำเป็นจะต้องเดินทางออกมานอกเมืองสักนิดนึง แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องเพชรพลอย เรียกว่าเสียเวล่ำเวลาเดินทางหน่อยเดียวแต่ว่าก็คุ้มค่า

 

สนับสนุนโดย  rb88

0
ช้อปปิ้งออนไลน์

ช้อปปิ้งออนไลน์สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ เพียงแค่นั่งอยู่กับบ้านก็สามารถซื้อของใช้ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่หาของที่ถูกใจตามเวปไซด์ต่างๆ และยังสามารถเปรียบเทียบราคาได้โดยที่ไม่มีใครมามอง และเราจะเลือกซื้อได้อย่างสบายใจและยังสามารถเลือกสินค้าได้ไม่ว่าเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศก็พร้อมจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคร้าย  และกับอากาศร้อนของเมืองไทยเพียงแค่นั่งรอยู่บ้าน

ประโยชน์ของการช้อปปิ้งออนไลน์

การช้อปปิ้งออนไลน์เราจะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด และการเลือกซื้อเราจะได้ไม่ต้องย้ายไปร้านนั้น ร้านนี้ให้เสียเวลา และเราอยากซื้อของเวลาไหนก็ได้เราแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ก็สามารถสั่งซื้อของที่เราอยากได้ตามใจชอบได้ทุกเวลาและเรายังสามารถตรวจลอบสินค้าที่เราจะตัดสินใจซื้อได้ด้วยการดูคอมเม้นข้างล่างของร้านค้าเราก็จะเลือกซื้อของได้อย่างสบายใจ และบางร้านยังมีโค้ชส่วนลด และมีโปรโมชั่นอื่นๆให้เราเลือกใช้ได้อย่างตามใจชอบ ว่าถูกใจร้านค้าไหน การช้อปปิ้งออนไลน์ยังสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางในการไปตามห้างสรรพสินค้า ไม่ต้องไปนั่งฝ่าฟันกับการรถติดบนท้องถนน

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการสั่งสินค้าออนไลน์ เราต้องตรวจดูคอมเม้นข้างล่าง ของร้านนั้นให้ดีก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ และการสั่งซื้อเสื้อผ้าเราเห็นแค่แบบสวยถูกใจแต่เราไม่ได้เห็นเนื้อผ้าว่าเป็นแบบไหน ในเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจไว้เหมือนกัน ไซด์หรือขนาดของแต่ละอย่างอาจไม่เท่ากันเวลาสั่งก็ควรอ่านให้ดี บางร้านส่งของไม่ตรงกับที่สั่งก็มี และควรระวังเรื่องของปลอม หรือของเลียนแบบ ถ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมากนักก็ควรหลีกเลี่ยง อาจจะเจอกับสินค้าปลอมก็เป็นไปได้ บางร้านให้ดูของแท้แต่ให้ทำการโอนเงินไปก่อน พอได้รับเงินปิดไลน์ หรือบล็อกไลน์หนีไปเลยก็มี ฉะนั้นก่อนซื้อเราจะอ่านข้อมูลให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อ

การช้อปปิ้งออนไลน์มีทั้งข้อดี ข้อเสีย แต่ก็ช่วยประหยัดเวลาและยังให้เราสามารถสั่งของจากต่างประเทศได้ด้วย แค่รอการส่งไม่กี่วัน และมีของให้เลือกซื้อมากมายอย่างของใช้ส่วนตัวของเด็กน้อย ของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี มีครบวงจรของใช้ในบ้าน โทรศัพท์มือถือ

เครื่องซักผ้า ผ้าปูที่นอน แม้แต่ที่นอนหมอนมุ้ง สามารถสั่งซื้อได้หมด มีของทานเล่นจิปาถะ ครอบคลุมไปหมดทุกอย่าง เรียกได้ว่าแทบไม่ได้ออกจากบ้านไปหาซื้อของเลยก็ว่าได้ แค่เตรียมเงินไว้พอถึงเวลาของมาส่งจ่ายไปก็จบ สะดวกสบายสินค้าไม่ถูกใจก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วย

 

สนับสนุนโดย  next88

0
ตลาดเทพประสิทธิ์

ตลาดเทพประสิทธิ์ เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่มีทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเที่ยวเเละซื้อของกินอาหารหลากหลายอย่างในตลาดเเห่งนี้ เหตุผลที่ชาวต่างชาติเยอะก็เพราะว่าตลาดเทพประสิทธิ์ตั้งอยู่ในพัทยานั่นเอง ซึ่งพัทยาก็คนเยอะอยู่เเล้ว ยังมีชาวต่างชาติเพิ่มอีก ตลาดเทพประสิทธิ์จึงเป็นที่นิยมมากสำหรับการช็อปปิ้งหาอาหารกินตอนกลางคืน เหมาะกับคนที่ขยันเดิน เพราะตลาดนั้นมีขนาดใหญ่มาก ของขายก็เยอะเเยะ มีทั้งอาหารไทยเเละอาหารฝรั่ง ส่วนราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะมีชาวต่างชาติเยอะ อาหารบางร้านก็ใช้ได้อยู่พอสมควร ส่วนเรื่องแฟชั่นนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

กลุ่มวัยรุ่นก็ชอบจะมาเดินโซนเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ฝรั่ง เพราะเด็กลูกครึ่งเเละเด็กฝรั่งเยอะเสื้อผ้าสไตล์ฝรั่งจึงมีเยอะมากในตลาดเเห่งนี้ เช่นเสื้อผ้าปาดไหล่ เอวลอย บอดี้สูทหรือชุดว่ายน้ำเเบบวาบหวิวโชว์หลังโชว์ไหล่เป็นต้น เเต่คนซื้อเยอะมากเพราะมีเเต่ต่างชาติเพราะเขานิยมใส่กันเเบบนี้อยู่เเล้วจึงเป็นที่ต้องการสำหรับพวกเขา มีกระเป๋าหลายๆอย่างเช่นสะพายข้าง กระเป๋าคาดอกก็มี รองเท้าก็มีหลายๆเเบบเช่นรองเท้าเเตะ รองเท้ารัดส้นสวยๆเก๋ๆก็มี ส่วนเสื้อผ้าคนไทยใช่ว่าจะไม่มี เสื้อผ้าที่เด็กไทยนิยมใส่มากที่สุดก็คือเสื้อผ้าเเนววินเทจ กางเกงขาม้า กางเกงทรงกระบอกอะไรพวกนี้คือมีครบหมดเลยที่ตลาดเเห่งนี้ เเถมยังมีของกินเล่นจุบจิบด้วย

คือพวกไอติมพวกของหวานเเปลกตาใหม่ๆ ขนมหวานสำหรับฝรั่งก็จะเป็นพวกโดนัทพวกเค้กที่ถูกปากใครหลายๆคน เดินไปอีกก็จะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงต่างๆอีกมากมาย เช่นน้องหมาน้องเเมว หนูเเฮมเตอร์ เม่นเเคระ ใครที่ชอบก็สามารถมาซื้อได้เลย ถ้ายังไม่เตรียมตัวในการเลี้ยงสัตว์ของในการใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์มีเต็มไปหมดมีไห้เลือกหลายเเบบเลย 

สามารถเดินตลาดนี้ได้เรื่อยๆยัน5ทุ่ม เพราะตลาดปิด5ทุ่ม ซึ่งถ้าใครที่ต้องการมาตลาดเทพประสิทธิ์ ไห้มาวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพราะตลาดเปิดเเค่3วันเท่านั้น ตลาดเทพประสิทธิ์ เป็นที่นิยมอันดับต้นๆของชาวพัทยาเลยก็ว่าได้เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ ของขายเยอะ ส่วนมากจะเป็นของอร่อยๆ ราคาถูกก็มี มีขนมต่างๆไห้เลือกหลายสไตล์ ขนมไทยก็มีขนมเเบบฝรั่งก็มี ตลาดนี้คนเยอะมาก คล้ายๆกับตลาดนัดจตุจักรเลยก็ว่าได้ เพราะมีทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆสวยๆ มีสัตว์เลี้ยงขายน่ารักๆวางขายด้วย จึงไม่เเปลกใจเลยที่ชาวพัทยานิยมเดินกันเยอะมากเพราะราคาถูกเเละของหลากหลาย เอาใจสายกินสายชิมทุกคนด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  entaplay line

0
การเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงสำหรับผู้หญิง

รองเท้าถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมากเพราะถ้าหากไม่มีรองเท้าก็จะทำให้การเดินของเรานั้นอาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากนั่นเอง ดังนั้นการเลือกซื้อรองเท้าให้เหมาะกับเท้าของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว และการเลือกซื้อรองเท้าสำหรับผู้หญิงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความจุกจิกในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่ในการเลือกรองเท้านั้นก็จะต้องมีการเลือกที่ค่อนข้างดีในระดับนึง เพื่อที่จะให้การเดินของเรานั้นเป็นไปอย่างสบายและลดความเสี่ยงการเกิดการบาดเจ็บที่เท้าด้วย

การเลือกซื้อรองเท้าก็อาจจะแบ่งเป็นการเลือกซื้อรองเท้าตามลักษณะรองเท้าหรือลักษณะเท้าของผู้สวมใส่ การเลือกซื้อรองเท้าตามลักษณะรองเท้าก็คือการเลือกซื้อรองเท้าแต่ละประเภท เพราะรองเท้านั้นมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูง รองเท้าผ้าใบ ร้องเท้าคัชชู รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าแตะเป็นต้น ดังนั้นการเลือกซื้อตามลักษณะรองเท้าก็อาจจะต้องมีการเลือกซื้อให้ควบคู่กับลักษณะของเท้าในแต่ละคนนั่นเอง 

และรองเท้าก็จะมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงในเร่องแบรนด์แต่จะบอกว่ารองเท้าในลักษณะแบบไหนเหมาะกับเท้าลักษณะแบบไหนนั่นเอง และแบบไหนที่ควรใส่และไม่ควรใส่ด้วย

ในการเลือกซื้อรองเท้าส้นสูง ถือเป็นรองเท้าที่นิยมใส่ในหมู่สาวๆ เพราะเป็นรองเท้าที่ช่วยเสรอมความมั่นใจในการเดินได้ แต่ก็ถือเป็นรองเท้าที่ต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อ เพราะด้วยลักษณะรองเท้าที่มีความสูงจึงทำให้ถ้าหากเลือกไม่ดีนั้นอาจจะทำให้ผู้ใส่เกิดการบาดเจ็บที่เท้าได้นั่นเอง ดังนั้นการเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงนั้นควรที่เลือกที่มีความสูงที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่นถ้าหากต้องการใช้งานวันธรรมดาทั่วๆไป

อาจจะมีการเดินมากหน่อย ก็ควรจะเลือกรองเท้าส้นสูงที่มีความสูงไม่เกิน 2นิ้ว เพื่อให้สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วและไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่เท้าด้วยและควรเลือกซื้อรองเท้าส้นสูงที่มีความพอดีกับเท้าไม่หลวมและไม่คับเกินไป เพราะถ้าหลวมก็อาจจะทำให้รองเท้าสามารถหลุดได้ขณะเดินนั่นเองและถ้าหากรองเท้าคับเกินไปก็อาจจะทำให้รองเท้ากัดเท้าและทำให้ไม่สะดวกในการเดินนั่นเอง

แต่ถ้าหากต้องการรองเท้าส้นสูงที่ไม่ได้มีการใส่เป็นเวลาที่นานมากนัก อย่างเช่นใส่ไปงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความมั่นใส่ขณะสวมใส่หรือไม่ต้องมีการเดินมากนักก็อาจจะสามารถเลือกความสูงได้มากกว่า2นิ้วได้ แต่อาจจะต้องระวังในเรื่องการเดินด้วยนั่นเอง และการเลือกซื้อรองเท้านั้นควรจะมีการไปลองรองเท้าด้วยตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่ารองเท้าคู่นั้นสบายเท้าขณะสวมใส่และไม่ก่อให้การบาดเจ็บต่อเท้าได้นั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay

0
Shopee เตรียมจัดแคมเปญใหม่เอาใจลูกค้า

      สถานการณ์ในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัส covid มาทำให้ยอดขายของในโลกออนไลน์นั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประชาชนส่วนใหญ่หันไปนิยมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์แทนที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านด้วยตนเองส่วนหนึ่งนั้นก็เพราะว่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิคแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการที่เวลาสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์นั้น

เราสามารถเลือกซื้อสินค้าได้นะว่าเราจะอยู่ที่บ้านอีกครั้งเราไม่ต้องเสียเวลาขับรถออกไปนอกบ้านเพื่อไปเลือกซื้อของและยังมีบริการจัดส่งของมาให้ถึงที่บ้านที่สำคัญหากสินค้าไม่ได้คุณภาพก็สามารถที่จะทำการยกเลิกและคืนเงินได้ซึ่งบริการนี้ทำให้ผู้ให้บริการออกมานำสินค้ามาขายผ่านระบบออนไลน์กันเป็นจำนวนมากแต่การซื้อของส่วนใหญ่

เพื่อให้ได้มาตรฐานนั้นควรจะซื้อผ่านผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงซึ่งลูกค้าก็มักจะซื้อผ่าน Lazada หรือว่าช้อปปี้เพราะว่ามีศูนย์ติดต่อและสามารถทำเรื่องคืนสินค้าได้นั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายนปีพศ2563 ช้อปปี้ได้ออกมาประกาศแคมเปญใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้ากับทาง shopee โดยมีการนำพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ามาทำเป็นแคมเปญ

เพื่อเรียกลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการของ Application shopee นั่นเองโดยมีการระบุว่าตั้งแต่วันที่ 25 เดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่ 8 เดือนกรกฎาคมจะมีแคมเปญเรียกว่า shopee 7.7 mid Year Sale นำสินค้าออกมาขายให้ลูกค้าในราคาพิเศษซึ่งสินค้าดังกล่าวนั้นจะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการซื้อในช่วงครึ่งปีแรกเป็นหลักโดยหวังว่าแคมเปญนี้จะมีการเรียกลูกค้าให้มาซื้อสินค้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามสินค้าที่ได้ร่วมแคมเปญในครั้งนี้จะเป็นสินค้าที่ทางบริษัทดูแล้วว่าเป็นสินค้าที่ลูกค้าสนใจใ

นการซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกนั่นก็คือพวกเสื้อผ้าพวกข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินรวมถึงอุปกรณ์ภายในบ้านหรืออุปกรณ์ทำสวนสินค้าเหล่านี้กำลังเป็นที่นิยมของลูกค้าใน shopee เป็นอย่างมากซึ่งได้มีการนำมาจัดแคมเปญโดยมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อมีการนำมาจากแคมเปญแล้วผู้บริโภคนั้นก็จะเข้ามาซื้อสินค้ากันมากขึ้นจากเดิมที่เดือนนึงมีรายได้เยอะอยู่แล้ว

ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 เท่าหรือว่า 15 เท่าได้เลยทีเดียวโดยมองว่าธุรกิจการซื้อสินค้าขายสินค้าออนไลน์นั้นกำลังมีคนสนใจเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าธุรกิจนี้หน้าเจริญเติบโตไปได้อีกหลายปีทีเดียวโดยยึดจากข้อมูลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีคนเข้ามาซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนดังนั้นการจัดแคมเปญนี้จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ขายและทางผู้ให้บริการ shopee นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  entaplay th

0
กระเป๋าแบรนด์ไทยที่ควรมี

กระเป๋าถือเป็นสิ่งที่เป็นของคู่ใจของสาวๆเลยทีเดียว เพราะม่ส่าจะไปไหนหรือออกจากบ้านก็จะต้องมีการพกกระเป๋าไปด้วยเพื่อใส่ของและสมบัติต่างๆของคุณผู้หญิงนั่นเอง โดยกระเป๋านั้นก็มียี่ห้อมากมายให้เลือกใช้ทั้งแบรนด์นอกแบรนด์ไทย และถือว่าแบรนด์ไทย Hi-end นั่นก้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากจากผู้หญิงเลยทีเดียว

โดยแบรน์ไทยนี้นั้นความสวยงามและวัสดุนั้นก็ไม่แพ้แบรนด์นอกเลยเพราะวัสดุที่ใช้นั้นทั้งหนังจระเข้แท้เอย หนังวัวแท้ และแต่ละแบรนด์นั้นก็จะมีความแต่งต่างในเรื่องวัสดุและการดีไซน์ที่มีความเก๋ต่างกันไป 

โดยแบรนด์ไทยก็มีมากมายหลากหลายเลยทีเดียว การซื้อนั้นจึงขึ้นอยู่กับสไตล์ความชอบของแต่ละคนนั่นเอง

KIIZE เป็นแบรนด์ไทยHi end ที่คาดว่าสาวๆหลายคนคงจะชอบเพราะดีไซน์นั้นมีความเรียบหรูและดูแพงมาก โดยการออกแบบกระเป๋าแต่ละใบของแบรนด์นี้นั้นจะมีการตกแต่งลูกเล่นของกระเป๋าให้มีความเก๋และทันสมัยและวัสดุที่ใช้นั้นจะเป็นหนังวัวแท้แต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นหนังวัวกลับ หนังวัวเรียบ หรือหนังวัวที่มันเงา

และอะไหล่ที่มีการสั่งทำมาเป็นเศษเฉพาะแบรนด์เท่านั้น และความิเศษของแบรนด์นี้ก็คือแต่ละรุ่นที่มีการผลิตออกมาจะมีเพียงไม่เกินสามสีเท่านั้นและทุกสีจะมีเพียง3-5 เท่านั้น เพราะมีการเย็บและปักด้วย โดยสิ่งที่ปักลงไปนั่นจะเป็นคำสอนของนักปราชญ์ต่างๆทั่วโลกดีไซเนอร์จะเป็นคนปักและเย็บเองทุกใบจึงทำให้มีการผลิตออกมาในจำนวนที่น้อยและราคาค่อนข้างสูงนั่นเอง ซึ่งทั้งการออกแบบและวัสดุอุปกร์ของกระเป๋าใบนี้เมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียว 

31THANWA ความพิเศษของกระเป๋าแบรนด์นี้คือเค้าจะใช้วัสดุที่เป็นหนังวัวแท้และวัสดุด้านนนั้นจะใช้เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยมือ แต่ละรุ่นก็มีความเก๋แตกต่างกันไปสามารถใช้เป็นกระเป๋าในทุกๆวันได้ และจุดขายของแบรนด์นี้ก็คือกระเป๋าหนึ่งใบจะทำกับอาจารย์ทำกระเป๋าหนึ่งท่านและจะมีการ์ดแนบมาในกระเป๋าโดยเป็นการคิวอาร์โค้ดและจะลิ้งค์ที่คิวอาร์โค้ดว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นคนทำกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเอง และมีใบการันตรีต่างๆ เหมือนแบรนด์เนม Hi end เลยทีเดียว และความพิเศษของกระเป๋าแบรนด์นี้อีกหนึ่งอย่างก็คือมีดีเทลเยอะถือว่าคุ้มค่าการซื้อมาใช้และเก็บมากๆเช่นกัน จริงๆแล้วปบรนด์ไทยนั้นมีมากมายหลายแบรนด์สองแบรนด์เป็นเพียง

แบรนด์ที่เลือกนำมาเสนอเท่านั้น 

 

 

สนบสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนัน ถูกกฎหมาย

0
สิ่งของที่มีความจำเป็นยามไปเที่ยว

การไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการไปท่องที่ยวยังสถานที่อะไรก็แล้วแต่อีกทั้งในรวมทั้งต่างประเทศล้วนก็จะต้องมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการเดินทางๆที่คล้ายคลึงกันทั้งหมด แต่ว่าไม่เหมือนกันสำหรับในการจัดเตรียมสิ่งของไปนั้นบางครั้งก็อาจจะแตกต่างตรงความมากมายน้อยในสิ่งที่มีความต้องการ

ด้วยเหตุว่าหากว่าเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศสิ่งของที่จำเป็นต้องก็นับว่ามีไม่มากสักเท่าไรนัก ด้วยเหตุว่าเพราะเป็นการท่องเที่ยวในบ้านพวกเราบางครั้งสิ่งที่สำคัญหากว่าพวกเรามิได้มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปให้ครบเรียบร้อย พวกเราก็สามารถที่จะหาซื้อระหว่างทางที่ท่องเที่ยวหรือหาซื้อได้ในสถานที่ที่พวกเราไปเที่ยวนั่นเอง

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ พวกเราก็บางทีอาจจะควรจะมีการจัดเตรียมที่มากกว่าการท่องเที่ยวในประเทศนั่นเอง สิ่งที่สำคัญยามท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นสิ่งที่ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดเลยก็คือ เอกสารที่แสดงถึงตัวตนของเราเนื่องจากว่าไม่ว่าจะไปทั้งยังในประเทศหรือต่างถิ่นก็ต้องมีการยืนยันหรือแสดงตัวตนในสถานที่เที่ยวต่างๆ

หรือเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วย เนื่องจากถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอย่างน้อยก็จะได้ทราบว่พวกเรานั้นเป็นผู้ใดกันแน่มาจากไหนจากเอกสารซึ่งสามารถใช้สำหรับเพื่อการแสดงหรือยืนยันตัวตนของพวกเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่แล้วก็หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโดยยิ่งไปกว่านั้นการเดินทางไปที่ประเทศอื่นๆถ้าหากว่าไม่มีหนังสือเดินทางหรือลืมหนังสื่อเดินทางนั้นจะมีผลให้พวกเราไม่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้นั่นเองและก็สำหรับเพื่อการไปเที่ยวเมืองนอกนั้นโดยส่วนมากควรจะมีการใช้หนังสือเดินทางสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าท่องเที่ยวหรือจับจ่ายซื้อของด้วย

สิ่งต่อมาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันคือเอกสารการจองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจองโฮเต็ล จองตั๋ว สถานที่ต่างๆนั่นเอง เพราะเหตุว่าในบางครั้งนั้นควรต้องใช้เอกสารสำหรับเพื่อการยืนยันด้วย ซึ่งเอกสารเหล่านี้เมื่อพวกเราทำจอง เอกสารจะส่งผ่านอีเมลส่วนตัวของพวกเรา

จะต้องทำการPrintออกมาเป็นเอกสาร ในความเป็นจริงแล้วนั้นพวกเราสามารถยื่นการจองในอีเมลให้สถานที่ต่างๆดูได้ แต่ว่าการPrintนั้นถือว่าเป็นการป้องการถ้าหากสัญญาณอินเตอร์เกิดติดขัดหรือโทรศัพท์มีปัญหาและไม่สามารถเข้าดูได้นั่นเอง การเก็บเอกสารการจองต่างๆควรจะพับเก็บให้เรียบร้อยแนะนะว่าควรที่จะเก็บใส่กระเป๋าที่ประจำตัวเสมอ เพราะเหตุว่าถ้าหากว่ามีการสูญหายในบางสถานที่นั้นบางทีอาจจะปฏิเสธการจองต่างๆของคุณได้

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน บาคาร่า

0
ซื้อของอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด

การซื้อของความคุ้มค่าถือว่าเป็นเร่องที่สำคัญอย่างมาก เราจะซื้อของอย่างไรให้คุ้มค่ากับราคาและคุณภาพที่สุด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้การประหยัดถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและทุกคนมีการประหยัดเพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตกันมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนและชะล่าใจไม่ได้ เพราะถ้าวันนึงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นมาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าหากยังไม่รู้จักการซื้อของและการบริโภคสิ่งต่างๆให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนั่นเอง

วิธีการที่จะใช้จ่ายเงินให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่าของสิ่งเหล่านั้นก็คือ การเช็คราคาสินค้าอย่างละเอียดแน่นอนว่าสินคา1ชิ้นนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีขายเพียงที่เดียวเท่านั้น ดังนั้นควรมีการตรวจสอบราคาสินค้าจากหลายๆแหล่งก่อน เพราะราคาแหล่งอื่นอาจจะมีราคาที่ถูกกว่านั่นเองแต่ถ้าหากแพงกว่าเราก็แค่เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งแรกที่เราพบนั่นเอง การคำนวณปริมาณการใช้งานและเทียบกับราคา

ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้ดีกับสินค้าที่เป็นของเหลว เช่น โลชั่น น้ำหอม เครื่องสำอางประเภทของเหลวทั้งหลาย เป็นต้น ซึ่งการคำนวณแบบนี้นั้นจะสามารถทำให้รู้ได้ว่าสิ่งไหนที่คุ้มค่ามากที่สุดและยังสามารถเป็นตัวเลือกในการช่วยในการตัดสินใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วย เพราะแน่นอนว่าถ้าหากเราเลือกความคุ้มค่าแล้วเรื่องคุณภาพและราคาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เมื่อคุณภาพดีกว้าหรือเท่ากันในปริมาณที่เยอะกว่าและถูกกว่าแน่นอนเราต้องเลือกสินค้าที่มีราคาถูกกว่าและปริมาณเยอะกว่าในคุณภาพที่เท่าเทียมกันนั่นเอง 

การมองหาส่วนลดและโปรโมชั่น  สินค้าที่มีส่วนลดก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าปกตอแล้วนั่นเอง ซึ่งถามว่าคุ้มค่าแล้วหรือยังก็อาจจะบอกได้ว่าคุ้มค่าแล้วแต่ยังไม่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง เพราะการที่สินค้าจะมีความคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากมีส่วนลดแล้งนั้นคือการที่สินค้ามีโปรโมชั่นร่วมด้วย เช่น ซื้อสองชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้น หรือ ซื้อสามชิ้นขึ้นไปจะได้โปรโมชั่นในการแลกซื้อ แบบนี้เป็นต้น จึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

ถ้าหากเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ การซื้อที่คุ้มค่าควรจะเลือกซื้อสินค้าที่มีการบริการในการส่งที่ไม่มีการคิดเงินเพิ่มจากราคาสินค้า เพราะถือว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมาก เมื่อรวมค่าจัดส่งที่ฟรีแล้วด้วยนั่นเอง  และควรเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้จ่ายในการซื้อสินค้านั่นด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วย เช่น สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต บัตรสะสมแต้ม หรือการมีเครดิตเงินคืนแก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเอง ถือว่าเป็สิ่งที่คุ้มค่าในการซื้อสินค้าทั้งซื้อโดยตรงหน้าเคาร์เตอร์หรือการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  sagame ทดลอง